Thành tích nhà trường

Năm học 2016 – 2017

Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

100% học sinh đổ tốt nghiệp, 67% học sinh đậu đại học cao đẳng