Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Lượt xem:

Để đáp ứng nhu cầu học tập và giúp đỡ các em học sinh ôn tập một cách hiệu quả môn Tiếng Anh trong kì thi THPT sắp tới,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi 26 clips chương trình  Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, tiếp một số tài liệu bổ trợ gồm: 26 kịch bản chi tiết và 26 bài tập chương trình [...]
TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021

TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến tất cả học sinh, cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) nhằm nâng cao nhận thức đúng về học nghề trong việc giải quyết việc làm, giảm bớt [...]
Các văn bản liên quan đến Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

Các văn bản liên quan đến Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021

Lượt xem:

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KÌ THI TỐT NGHIỆP 2021 Quy chế thi tốt nghiệp THPT: 15/2020/TT-BGDDT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều quy chế thi tốt nghiệp: TT 05/2021_TT_BGDDT Công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của BGD&ĐT: CV số 1318_BGDDT_QLCL Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng giáo dục mầm non năm [...]
TKB áp dụng ngày 26 tháng 4 năm 2021

TKB áp dụng ngày 26 tháng 4 năm 2021

Lượt xem:

[...]
Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh

Lượt xem:

Để đáp ứng nhu cầu học tập và giúp đỡ các em học sinh ôn tập một cách hiệu quả môn Tiếng Anh trong kì thi THPT sắp tới,  Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi 26 clips chương trình  Chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, tiếp một số tài liệu bổ trợ gồm: 26 kịch bản chi tiết và 26 bài tập chương trình [...]