Hướng dẫn học sinh 12 thi tốt nghiệp năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG VÀO CÁC ĐƯỜNG LINK SAU ĐỂ TRA CỨU THÔNG TIN ĐIỀN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2021

Trang web của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về Thi và tuyển sinh: Cổng thông tin tuyển sinh – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tra cứu danh mục tỉnh huyện: Danh mục tỉnh, huyện năm 2020

Tra cứu xã khó khăn, xã đặc biệt khó khănDanh mục xã Khó khăn, xã Đặc biệt khó khăn năm 2020

Tra cứu mã trường THPT: Danh mục trường THPT Năm 2020

Tra cứu các trường đại học và học viện phía nam: Danh sách các trường Đại học, Học viện tại khu vực TP. Hồ Chí Minh