Ngày 7/5, Bộ GD-ĐT công bố đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Mời các em học sinh xem chi tiết đề thi tham khảo:

– Môn Toán TẠI ĐÂY

– Môn Ngữ văn TẠI ĐÂY

Bài thi Khoa học tự nhiên:

– Môn thi thành phần Vật lí TẠI ĐÂY

– Môn thi thành phần Hóa học TẠI ĐÂY

– Môn thi thành phần Sinh học TẠI ĐÂY

Bài thi Khoa học xã hội:

– Môn thi thành phần Lịch sử TẠI ĐÂY

– Môn thi thành phần Địa lí TẠI ĐÂY

– Môn thi thành phần Giáo dục công dân TẠI ĐÂY

Bài thi Ngoại ngữ:

– Môn thi thành phần Tiếng Anh TẠI ĐÂY