Người Nhạc sĩ Già yêu thương với bài hát “Ngôi Trường Phố Thị Hoa Vàng” mến tặng Trường THPT Gia Nghĩa. Photo Nguyễn Xuân Dương

Lượt xem: