04/2018/TT-BGDĐT

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 04/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 28/02/2018
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017
Xem văn bản Xem Online
Tải về