Luật số 39/2013/QH13 Luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Luật 39/2013/QH13
Ngày ban hành 06/11/2013
Loại văn bản Luật,
Trích yếu Luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 và 47/2015/QH11 và 32/2009/QH12
Xem văn bản Xem Online
Tải về