Thông báo công văn thông tin kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP. Hồ Chí Minh năm 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh lưu ý: Đợt thi đánh giá năng lực năm 2021

Trang web để đăng kí và tham gia dự thi 

Công văn hướng dẫn: