Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CV 360/PGD&ĐT 05/09/2018 Công văn, V/v Rà soát số lượng học sinh thuộc đối tượng hổ trợ gạo học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 theo nghị định 116/2016/NĐ-CP
1662/SGDDT-VP 30/08/2018 Công văn, Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn" năm học 2018 - 2019
1649/SGDDT-GDTrH 28/08/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019
1626/SGDDT-GDTrH 27/08/2018 Công văn, Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018 - 2019
3711/BGDDT-GDTrH 24/08/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019
Thông tư 20/2018 22/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuân nghề nghiệp giáo viên
3521/BGDDT-GDTrH 17/08/2018 Công văn, Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019
58/TTR-THPTGN 16/05/2018 Tờ trình, Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019
Số: 991/BGDĐT-QLCL 15/03/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017
02 10/01/2018 Văn bản khác, Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
02 03/10/2017 Kế hoạch, kế hoạch cải cách hành chính
Trang 2 / 3«123»