Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1780 /SGDĐT-GDTrH 29/09/2017 Công văn, V/v nâng cao chất lượng sinh hoạt tiếng Anh của tổ/nhóm chuyên môn Ngoại ngữ ở các trường phổ thông
Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính 22/09/2017 Kế hoạch, Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 Nghị định, QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
26/2015/NQ-HĐND 10/12/2015 Nghị quyết, Nghị quyết HĐND tỉnh Đắk Nông quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập.
NĐ 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định, QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP TỪ NĂM HỌC 2015 - 2016 ĐẾN NĂM HỌC 2020 - 2021
Luật 39/2013/QH13 06/11/2013 Luật, Luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng số 15/2003/QH11 và 47/2015/QH11 và 32/2009/QH12
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư, BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
51/2002/QĐ-BGGĐT 25/12/2002 Quyết định, VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Trang 3 / 3«123