Phạm Thị Hải
 • Phạm Thị Hải
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng
 • 0913157379
 • phamthihai.thptgianghia@gmail.com
 • Thạc sỹ Sinh học
Nguyễn Giang Nam
 • Nguyễn Giang Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi Ủy Viên, ,Tổ phó CMVật Lý
 • 0905882668
Nguyễn Văn Nam
 • Nguyễn Văn Nam
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí Thư Chi Bộ, Phó Hiệu Trưởng
 • 0914047989
 • vannam.thptgianghia@gmail.com