Đậu Phương Liên
 • Đậu Phương Liên
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • GV Địa Lý
 • 0973866893
 • Xã Quảng thành-thị xã Gia Nghĩa-Đăk Nông
Lê Thị Giang
 • Lê Thị Giang
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ trưởng
 • 0976784306
 • Tổ 2- Nghĩa Tân- Gia nghĩa- Đăk Nông
Nguyễn Văn Anh
 • Nguyễn Văn Anh
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Tổ phó CM
 • 01665484848
 • TỔ 3, PHƯỜNG NGHĨA TRUNG, THỊ XÃ GIA NGHĨA, TỈNH ĐĂK NÔNG
Nguyễn Thị Hòa
 • Nguyễn Thị Hòa
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • GV GDCD
 • 01697916134
 • Nghĩa Thành
Lê Hoàng Ân
 • Lê Hoàng Ân
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • GV GDCD
 • 0943094993
 • Tổ 2, Nghĩa Thành
Phan Trường Quân
 • Phan Trường Quân
 • Tổ Sử - Địa - GDCD
 • Giáo viên
 • 0905415022
 • số nhà 74 đường Đào Duy Từ phường Nghĩa Thành thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông