Bùi Thị Tâm
 • Bùi Thị Tâm
 • Tổ Sinh
 • Tổ trưởng
 • 0935164848
 • Tổ 6, Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông
 • Hà Thị Thúy Hằng
 • Tổ Sinh
 • GV Sinh Học
 • 0942182626
 • Tổ 5, Nghĩa Phú, Thị xã Gia Nghĩa,Tỉnh Đăknông
Bùi Thị Dung
 • Bùi Thị Dung
 • Tổ Sinh
 • GV Sinh Học
 • 0979707868
 • Tổ 4 - Nghĩa Phú - Gia Nghĩa - Đăk Nông