Nguyễn Trí Dũng
 • Nguyễn Trí Dũng
 • Tổ Tin
 • Tổ trưởng
 • 0935200662
 • Tổ 3, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông
Trịnh Duy Cường
 • Trịnh Duy Cường
 • Tổ Tin
 • Bí Thư Đoàn
 • 01678426426
 • GV Tin học
Phạm Thị Hồng Hưng
 • Phạm Thị Hồng Hưng
 • Tổ Tin
 • GV Tin học
 • 0989860216
 • Năm sinh: 1981 - Trường Đại học Đà Lạt