Biện Anh Việt
 • Biện Anh Việt
 • Tổ Hóa
 • Chủ tịch, Tổ trưởng CM
 • 0975812634
 • Thạc sỹ hóa học
Lê Văn Đông
 • Lê Văn Đông
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0988542250
 • Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông
Nguyễn Thị Dịu
 • Nguyễn Thị Dịu
 • Tổ Hóa
 • GV Hóa Học
 • 0978305205
 • Tổ 3, P.Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Tỉnh ĐăkNông
Hoàng Thị Kim Phương
 • Hoàng Thị Kim Phương
 • Tổ Hóa
 • Giáo viên
 • 0975385408
 • 74 Đào Duy Từ, tổ 4, P. Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đăk Nông