Hồ Thị Mỹ Châu
 • Hồ Thị Mỹ Châu
 • Tổ Văn Phòng
 • Tổ trưởng
 • 0976269325
 • Tổ 3, Nghĩa Tân
Nguyễn Thị Hải
 • Nguyễn Thị Hải
 • Tổ Văn Phòng
 • Ủy viên BCH Công đoàn, Kế toán
 • 0965753737
 • Lê Thị Cảnh
 • Tổ Văn Phòng
 • Lao Công
 • 123456789
 • Đỗ Tiến Tùng
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo Vệ
 • 0935335658
Nguyễn Văn Trãi
 • Nguyễn Văn Trãi
 • Tổ Văn Phòng
 • Bảo Vệ
 • 123456789
Trương Thị Thúy
 • Trương Thị Thúy
 • Tổ Văn Phòng
 • Y Tế
 • 123456789
Lê Thị Phương Thảo
 • Lê Thị Phương Thảo
 • Tổ Văn Phòng
 • Thủ Quỹ
 • 0962366363