Đặng Hữu Dụ
 • Đặng Hữu Dụ
 • Tổ Thể Dục - GDQP
 • Tổ trưởng
 • 0905100373
 • 37 - Quang Trung - tổ II - phường Nghĩa Tân - thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông
Trần Công Dũng
 • Trần Công Dũng
 • Tổ Thể Dục - GDQP
 • GV Quốc Phòng
 • 0975639963
 • Tổ 4, phường Nghĩa Thành, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Trần Thị Dịu
 • Trần Thị Dịu
 • Tổ Thể Dục - GDQP
 • GV Thể Dục
 • 01638264574
 • Tổ 4,Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông
Nguyễn Trung Doanh
 • Nguyễn Trung Doanh
 • Tổ Thể Dục - GDQP
 • GV Thể Dục
 • 0935500396
 • Nghĩa Đức