• Đỗ Thị Lan
 • Tổ Văn
 • Tổ trưởng
 • 0935608809
 • Tổ 2, Nghĩa Tân, Gia Nghĩa, Đăk Nông
Nguyễn Thị Thanh Mơ
 • Nguyễn Thị Thanh Mơ
 • Tổ Văn
 • GV Ngữ Văn
 • 0914225908
 • Tổ 2 Phường Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông
Phạm Thị Mận
 • Phạm Thị Mận
 • Tổ Văn
 • GV Ngữ Văn
 • 0935715999
 • Tổ 5 - P. Nghĩa Thành - Gia Nghĩa - Đăk Nông
Đồng Thị Loan
 • Đồng Thị Loan
 • Tổ Văn
 • GV Ngữ Văn
 • 0975011334
 • Tổ 1, phường Nghĩa thành, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Phạm Hà Thái Anh
 • Phạm Hà Thái Anh
 • Tổ Văn
 • GV Ngữ Văn
 • 0911334369
 • Tổ 3. Phường Nghĩa Tân. Thị xã Gia Nghĩa. Tỉnh Đăk Nông
Nguyễn Phúc Hạnh
 • Nguyễn Phúc Hạnh
 • Tổ Văn
 • Ủy viên BCH Công đoàn
 • 0906423348
 • Giáo viên Ngữ văn