Danh mục khu vực ưu tiên năm 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

ới đây theo dự thảo tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục, việc cộng điểm ưu tiên ở các khu vực sẽ có những thay đổi, khoảng cách điểm giữa các khu vực rút ngắn xuống còn 0,25 điểm, cụ thể là:

– KV1 được ưu tiên 0,75 điểm

– KV2 – NT được ưu tiên 0,5 điểm

– KV2 được ưu tiên 0,25 điểm

– KV3 không được cộng điểm