Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
233/TTr-THPTGN 08/05/2019 Tờ trình, Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020
58/TTR-THPTGN 16/05/2018 Tờ trình, Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019