Phạm Thị Hải
 • Phạm Thị Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu Trưởng, P. Bí Thư chi bộ
 • 0913157379
 • phamthihai.thptgianghia@gmail.com
 • Thạc sỹ Sinh học
Trịnh Minh Đức
 • Trịnh Minh Đức
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Hiệu Trưởng, Bí Thư
 • 0905747488
 • Thạc sỹ Toán học
Nguyễn Thị Nhụy Kính
 • Nguyễn Thị Nhụy Kính
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Hiệu Trưởng
 • 0919379776
 • Nguyễn Thị Nhụy Kính - P. Hiệu trưởng - Thạc sỹ Sinh
Mai Quý Châu
 • Mai Quý Châu
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Hiệu Trưởng
 • 0942174848