Phạm Thị Hải
 • Phạm Thị Hải
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ, Hiệu Trưởng
 • 0913157379
 • phamthihai.thptgianghia@gmail.com
 • Thạc sỹ Sinh học
Nguyễn Thị Nhụy Kính
 • Nguyễn Thị Nhụy Kính
 • Ban Giám Hiệu
 • P. Hiệu Trưởng
 • 0919379776
 • Nguyễn Thị Nhụy Kính - P. Hiệu trưởng - Thạc sỹ Sinh
Nguyễn Văn Nam
 • Nguyễn Văn Nam
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Bí Thư Chi Bộ, Phó Hiệu Trưởng
 • 0914047989
 • vannam.thptgianghia@gmail.com