Giới thiệu

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

          – Ngày thành lập: Trường THPT Gia Nghĩa được thành lập tháng 7/2008 theo quyết định số: 962/QĐ-UBND, ngày 23/07/2008 của UBND  tỉnh Đăk Nông.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ    

thay-phan-sy-quang

Thầy Phan Sỹ Quang

Hiệu trưởng từ năm 2008 đến 2014

———-0O0———-

hoang-ngoc-ky

Thầy Hoàng Ngọc Ký

Hiệu trưởng từ năm 2014 đến 2016

———-0O0———-

1-52

 Cô Phạm Thị Hải

Hiệu trưởng từ năm 2016 đến nay

———-0O0———-

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN-NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Quy mô lớp và học sinh hiện nay: 20 lớp
2. Đội ngũ cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên: 60 người

 

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học

           Dãy nhà 3 tầng: Có 19 phòng học, 03 phòng thực hành thí nghiệm cho 3 bộ môn: Vật lý, Hóa học, Sinh vật

          Khu hành chính: Có các phòng làm việc của Ban giám hiệu nhà trường và của các bộ phận, tổ chuyên môn và 01 phòng họp Hội đồng.

           Nhà Tin học: có 02 phòng

———-0O0———-

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG:

TẦM NHÌN

          Là một trong những trường THPT của thị xã để học sinh lựa chọn vào học tập và rèn luyện.

SỨ MỆNH

          Tạo dựng môi trường học tập tốt, có chất lượng giáo dục cao, mở ra cơ hội cho học sinh phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

MỤC TIÊU

          Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, có kết quả học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và đỗ Đại học cao, là một nhà trường tiên tiến đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.