Giới thiệu

LỊCH SỬ THÀNH LẬP

          – Ngày thành lập: Trường THPT Gia Nghĩa được thành lập tháng 7/2008 theo quyết định số: 962/QĐ-UBND, ngày 23/07/2008 của UBND  tỉnh Đăk Nông.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ    

thay-phan-sy-quang

Thầy Phan Sỹ Quang

Hiệu trưởng từ năm 2008 đến 2014

———-0O0———-

hoang-ngoc-ky

Thầy Hoàng Ngọc Ký

Hiệu trưởng từ năm 2014 đến 2016

———-0O0———-

1-52

 Cô Phạm Thị Hải

Hiệu trưởng từ năm 2016 đến nay

———-0O0———-

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN-NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Quy mô lớp và học sinh hiện nay: Tổng số có 768 học sinh, chia ra:

+ Khối 10: 7 lớp, 290 học sinh;

+ Khối 11: 7 lớp, 259 học sinh;

+ Khối 12:  6 lớp, 204 học sinh
2. Đội ngũ cán bộ – Giáo viên – Công nhân viên: 60 người

Trong đó:

+ Ban Giám Hiệu: 04.

+ Giáo viên: 50

3. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ dạy và học

           Dãy nhà 3 tầng: Có 19 phòng học, 03 phòng thực hành thí nghiệm cho 3 bộ môn: Vật lý, Hóa học, Sinh vật

          Khu hành chính: Có các phòng làm việc của Ban giám hiệu nhà trường và của các bộ phận, tổ chuyên môn và 01 phòng họp Hội đồng.

           Nhà Tin học: có 02 phòng

———-0O0———-

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG:

TẦM NHÌN

          Là một trong những trường THPT của thị xã để học sinh lựa chọn vào học tập và rèn luyện. Trường trở thành một trong những trường đạt chuẩn quốc gia.

SỨ MỆNH

          Tạo dựng môi trường học tập tốt, có chất lượng giáo dục cao, mở ra cơ hội cho học sinh phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

MỤC TIÊU

          Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, có kết quả học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và đỗ Đại học cao, là một nhà trường tiên tiến đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

CHỈ TIÊU

1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

– Có trên 90% CB quản lý, GV CNV được đánh giá xếp loại khá, giỏi.

– Có 20% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ thạc sĩ.

2. Học sinh.

– Quy mô: 20-24 lớp; Số học sinh: 800-1000 học sinh.

– Chất lượng học tập: trên 30% học lực khá giỏi (5% học lực giỏi); tỉ lệ học sinh học lực yếu kém dưới 2%; đỗ tốt nghiệp THPT trên 92%; đỗ Đại học và Cao đẳng trên 65%; thi học sinh giỏi toàn tỉnh đạt 5 giải trở lên.

– Chất lượng hạnh kiểm, kỹ năng sống: xếp loại hạnh kiểm trên 98% khá tốt (không có yếu); 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống, được hướng dẫn, tổ chức các hoạt động xã hội.

3. Cơ sở vật chất.

– Bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các phòng học, phòng làm việc hiện có đạt chuẩn.

– Trang bị mới và nâng cấp các phòng tin học, phòng nghe nhìn, phòng thí nghiệm, phòng đa năng theo hướng hiện đại.

– Chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh nhằm xây dựng môi trường của nhà trường “xanh, sạch, đẹp”.