Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28 20/11/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
02 03/10/2017 Kế hoạch, kế hoạch cải cách hành chính
Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính 22/09/2017 Kế hoạch, Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính