HÀNH ĐỘNG ĐẸP CỦA CÁC BẠN ĐOOÀN VIÊN – THANH NIÊN.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thầy Văn Như Cương đã từng nói “các em  có thể trở thành những người lao động chân chính, những nhà kỹ thuật có chuyên môn giỏi,những người nghiên cứu thành công, những doanh nghiệp tầm cỡ…,nhưng trước hết phải là ngời tử tế”

Đối với ngôi trường chúng tôi, các em học sinh của tôi làm tôi tự hào bằng những việc rất nhỏ “Nhặt được của rơi trả cho người mất” nhưng ý nghĩa rất lớn.
Trong xã hội đang mất nhiều niềm vào nhau thì việc quan trọng của người học đó chính là ” Học làm người tử tế”.
Sáng ngày 8/10/2018 em Dương Vui Hoa lớp 10A8 trường THPT Gia Nghĩa đã tận tay trao chiếc ví nhặt được của anh Hà Minh Tiến. Hy vọng rằng những hành động đẹp này sẽ ngày càng được lan tỏa.