TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến tất cả học sinh, cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) nhằm nâng cao nhận thức đúng về học nghề trong việc giải quyết việc làm, giảm bớt tâm lý nặng bằng cấp, nhất là giúp cho học sinh lựa chọn trường nghề sau khi tốt nghiệp THCS và THPT, từ đó thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi để thu hút phần lớn thanh niên đi học nghề.

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Chọn nghề – Chọn trường trên thiết bị di động do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cung cấp có thể tham khảo tại website: http://edu.vov.vn/?p=5207

Ngoài ra, học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh có thể tham khảo thông tin về việc chọn nghề, chọn trường tại website của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp theo địa chỉ sau: http://tuyensinh.gdnn.gov.vn/