Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
28 20/11/2022 Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
1444/BGDDT_GDDH_2021 14/04/2021 Công văn, Hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng giáo dục mầm non năm 2021
CV1318_BGDDT_QLCL 05/04/2021 Công văn, CV hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
1775/SGDĐT-GDTrH 13/09/2018 Công văn, V/v “Rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện sinh hoạt tiếng Anh của tổ chuyên môn ngoại ngữ các trường phổ thông năm học 2018-2019”
1757/SGDĐT-TCCB 12/09/2018 Công văn, Rà soát vị trí việc làm kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc
CV 360/PGD&ĐT 05/09/2018 Công văn, V/v Rà soát số lượng học sinh thuộc đối tượng hổ trợ gạo học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 theo nghị định 116/2016/NĐ-CP
1662/SGDDT-VP 30/08/2018 Công văn, Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn" năm học 2018 - 2019
1649/SGDDT-GDTrH 28/08/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019
1626/SGDDT-GDTrH 27/08/2018 Công văn, Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018 - 2019
3711/BGDDT-GDTrH 24/08/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019
3521/BGDDT-GDTrH 17/08/2018 Công văn, Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019
Số: 991/BGDĐT-QLCL 15/03/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
Trang 1 / 212»