Hoạt động 26.03.2023 “vui chơi thoải mái, gặt hái kỹ năng”

Hoạt động 26.03.2023 “vui chơi thoải mái, gặt hái kỹ năng”

Lượt xem:

Các hoạt động trò chơi diễn ra trong ngày Hội thanh niên khỏe 26/03/2023, giúp gắn kết tập thể các lớp, giúp các em trang bị những kỹ năng cơ bản như làm việc nhóm, tự tin, giao tiếp và đoàn kết. video hoạt động trò chơi tập thể 26.03.2023 [...]
Hoạt động 26.03.2023 “vui chơi thoải mái, gặt hái kỹ năng”

Hoạt động 26.03.2023 “vui chơi thoải mái, gặt hái kỹ năng”

Lượt xem:

Các hoạt động trò chơi diễn ra trong ngày Hội thanh niên khỏe 26/03/2023, giúp gắn kết tập thể các lớp, giúp các em trang bị những kỹ năng cơ bản như làm việc nhóm, tự tin, giao tiếp và đoàn kết. video hoạt động trò chơi tập thể 26.03.2023 [...]
TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021

TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến tất cả học sinh, cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) nhằm nâng cao nhận thức đúng về học nghề trong việc giải quyết việc làm, giảm bớt [...]