Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 991/BGDĐT-QLCL 15/03/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018
04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017
02 10/01/2018 Văn bản khác, Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
02 03/10/2017 Kế hoạch, kế hoạch cải cách hành chính
Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính 22/09/2017 Kế hoạch, Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên