Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Thông tư, Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng
02/QCDC/THPTGN 21/08/2019 Báo cáo, Thực hiện dân chủ trong trường THPT Gia Nghĩa
02/2019/TB-THPTGN 02/08/2019 Báo cáo, THÔNG BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 - 2019
Luật 43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục sử đổi
233/TTr-THPTGN 08/05/2019 Tờ trình, Phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020
CVHD 4530 01/10/2018 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
1775/SGDĐT-GDTrH 13/09/2018 Công văn, V/v “Rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện sinh hoạt tiếng Anh của tổ chuyên môn ngoại ngữ các trường phổ thông năm học 2018-2019”
1757/SGDĐT-TCCB 12/09/2018 Công văn, Rà soát vị trí việc làm kế toán trưởng tại các đơn vị trực thuộc
CV 360/PGD&ĐT 05/09/2018 Công văn, V/v Rà soát số lượng học sinh thuộc đối tượng hổ trợ gạo học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 theo nghị định 116/2016/NĐ-CP
1662/SGDDT-VP 30/08/2018 Công văn, Phát động phong trào thi đua chuyên đề "Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn" năm học 2018 - 2019
1649/SGDDT-GDTrH 28/08/2018 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019
1626/SGDDT-GDTrH 27/08/2018 Công văn, Hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018 - 2019
Trang 1 / 3123»