Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1780 /SGDĐT-GDTrH 29/09/2017 Công văn, V/v nâng cao chất lượng sinh hoạt tiếng Anh của tổ/nhóm chuyên môn Ngoại ngữ ở các trường phổ thông
Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính 22/09/2017 Kế hoạch, Phân công nhiệm vụ tổ tiếp nhận hành chính
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
51/2002/QĐ-BGGĐT 25/12/2002 Quyết định, VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Trang 2 / 2«12