TRA CỨU THÔNG TIN TUYỂN SINH

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh khối 12 làm hồ sơ thi THPT Quốc Gia:

Tra cứu thông tin tuyển sinh, đề án tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng: vào trang https://thituyensinh.vn

để tìm hiểu về mã trường, mã ngành, tên ngành phục vụ cho việc làm hồ sơ.

Ban tư vấn