Trang Web học trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh nhà trường vào trang web này để học trực tuyến: https://daknong.httt.edu.vn

Trước tiên học sinh phải đảm bảo thiết bị học tập của mình đã đăng nhập google bằng tài khoản đã đăng kí với nhà trường mới vào được link học tập trực tuyến. Sau đó thực hiện các bước sau để vào google meet của lớp học.

Bước 1: Chọn khối trung học phổ thông 

Bước 2: Chọn trường THPT Gia Nghĩa 

Bước 3: Click chọn vào lớp học của mình. (ví dụ học lớp 10A1)