HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

Lượt xem:

Thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành và nội dung Công văn số  99/BGDĐT-GDĐH ngày 9/3/2018 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (ĐH, CĐSP, TCSP) năm 2018 và tiếp tục triển khai một số nội dung Công văn 2656/BGDĐT-GDĐH  ngày 29  tháng 6 năm 2018 về việc Hướng dẫn triển khai công tác xét [...]