Hướng dẫn đăng nhập trang đăng kí dự thi tốt nghiệp

Lượt xem:

Đọc bài viết

  • Từ ngày 26/04/2022 đến ngày 03/05/2022, hệ thống mở chức năng cho thí sinh thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên hệ thống. Thí sinh chính thức ĐKDT trực tuyến từ ngày 04/05/2022 đến 17h ngày 13/05/2022.

Học sinh vào trang web thisinh.thithptquocgia.edu.vn để đăng nhập.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhập Phiếu đăng ký trực tuyến 

Tài khoản đăng nhập là số chứng minh và mã đăng nhập theo danh sách sau: