Danh mục tỉnh_ tuyển sinh 2018

Danh mục tỉnh_ tuyển sinh 2018

Lượt xem:

[...]
Danh mục trường_tuyển sinh 2018

Danh mục trường_tuyển sinh 2018

Lượt xem:

[...]
Danh mục khu vực ưu tiên năm 2018

Danh mục khu vực ưu tiên năm 2018

Lượt xem:

ới đây theo dự thảo tuyển sinh năm 2018 của Bộ Giáo dục, việc cộng điểm ưu tiên ở các khu vực sẽ có những thay đổi, khoảng cách điểm giữa các khu vực rút ngắn xuống còn 0,25 điểm, cụ thể là: – KV1 được ưu tiên 0,75 điểm – KV2 – NT được ưu tiên 0,5 điểm – KV2 được ưu tiên 0,25 điểm – KV3 không được [...]
TRA CỨU THÔNG TIN TUYỂN SINH

TRA CỨU THÔNG TIN TUYỂN SINH

Lượt xem:

Học sinh khối 12 làm hồ sơ thi THPT Quốc Gia: Tra cứu thông tin tuyển sinh, đề án tuyển sinh của các trường Đại học, Cao đẳng: vào trang https://thituyensinh.vn để tìm hiểu về mã trường, mã ngành, tên ngành phục vụ cho việc làm hồ sơ. Ban tư vấn [...]